Oferujemy metody płatności:

- Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

- Płatności elektroniczne: Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. oraz Cashbill.

- Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro